Geschiedenis

Flevoparkbad: bloei, bedreiging en nieuw elan

Op 3 juni 1967 sprongen de eerste gasten het Flevoparkbad in. En na die eerste dag volgden er nog velen. In de jaren zestig werd het bad druk bezocht: 200.000 gasten in dat eerste seizoen!

Daar is de laatste jaren veel verandering in gekomen. In de jaren ’90 is het bezoekersaantal flink teruggelopen. Die trend zette de laatste jaren door met een bezoekersaantallen rond de 40.000 en 50.000 per jaar.

In 2012 was de stadsdeelraad het er bijna over eens: de hoogtijdagen voor ons buitenbad waren voorbij. Het bad werd serieus met sluiting bedreigd. Een buitenbad met deze omvang zou volgens sommige raadsleden ‘niet meer van deze tijd zijn’.

Sluiting dreigt, bewoners in actie!

Een groep bewoners in Oost kwam op dat moment in actie. Zij dachten daar heel anders over. Want juist in deze tijd –  met een gebrek aan groen in de stad, een tekort aan zwemwater en de noodzaak voor kinderen om meer te bewegen en te sporten de buitenlucht –  is het buitenbad in Oost onmisbaar. Bovendien een multiculturele ontmoetingsplaats voor jong en oud. De ‘Vrienden van het Flevoparkbad’ richtten zich op om meer bekendheid te geven aan De Parel van Oost.

Frisse ideeën uit de buurt

‘Niet sluiten en bij de pakken neerzitten’ was hun devies, maar ‘zoeken naar frisse ideeën om het bad rendabel te exploiteren en meer bezoekers te trekken’. De ‘Vrienden’ spraken vrijwel met alle Raadsleden over mogelijke toekomstscenario’s. Zij mobiliseerden honderden bezorgde buurtbewoners die het bad open wilden houden. In korte tijd kregen de vrienden 1500 likes op de Facebookpagina ‘Red het Flevoparkbad’. Zij werkten bovendien een een aantal ideeën uit in een nota ‘Flevoparkbad – de moeite waard om te behouden: beter en betaalbaar’. De nota werd uitgereikt aan de toenmalige stadsdeelvoorzitter Fatima Elatik.

Belang bad erkend

De Vrienden van het Flevoparkbad volgen sindsdien de lokale politiek op de voet. Duidelijk werd dat het bad een belangrijke waarde heeft voor een brede doelgroep, van direct omwonenden tot ver buiten de stadsdeelgrenzen van Oost. Voor sport, recreatie en ontmoeting. Nol Smeets maakte hierover in 2012 een treffende documentaire. Alle bezoekers van het bad zijn het erover eens: dit bad mag de stad Amsterdam nooit verliezen. Maar de grote vraag blijft ook voor de vaste bezoekers: hoe trekt het bad meer bezoekers naar zich toe?

Stadsdeel en bewoners in gesprek

Deze vraag wilde het Stadsdeel Oost in 2013 ook grondig onderzoeken. Zij organiseerde in dat jaar een aantal inspraakavonden voor de buurt, met de zogenaamde klankbordgroep. Om ideeën op te halen maar ook om de conclusies te delen van een extern bureau dat de exploitatie van het Flevoparkbad heeft onderzocht. Tijdens een van die bijeenkomsten in november 2013 is aan bewoners gevraagd: ‘Hoe kunnen stadsdeel en bewoners elkaar helpen om het Flevoparkbad meer leven in te blazen, meer bezoekers te trekken en de openingstijden te verruimen? Is er een mogelijkheid om intensiever met elkaar samen te werken?

Start Vereniging Flevoparkbad in 2014

Op die avond ontstond het idee voor een Vereniging Flevoparkbad: een vorm van actieve ‘burgerparticipatie’ waarbij vrijwilligers helpen het bad langer open te houden (’s ochtends en ’s avonds) en extra activiteiten organiseren. Samen met de Vereniging hoopt de gemeente meer bezoekers te trekken en meer publiciteit te krijgen.

De Vereniging Flevoparkbad is in januari 2014 formeel opgericht door vier bestuursleden. Vanaf eind maart startte dit bestuur de ledenwerving en sindsdien is het snel gegaan. Na een maand waren er al 100 leden, eind juli werd het 500ste lid al verwelkomd. Inmiddels heeft de Vereniging Flevoparkbad meer dan 2200 leden.

In samenwerking met het zwembad en met andere badgebruikers organiseert de Vereniging diverse activiteiten. De dynamische kern van de Vereniging is een groep van ruim zestig vrijwilligers die tijdens het buitenbadseizoen iedere week Vroeg- en Laatzwemmen mogelijk maken, en met enthousiasme extra activiteiten organiseren, bad en vereniging promoten en de Vereniging laten groeien en bloeien.

Sinds 2014 stijgen de bezoekersaantallen van het Flevoparkbad weer. Aan het begin van seizoen 2016 heeft Eric van der Burg, toenmalig wethouder Sport van Amsterdam, toegezegd dat het bad behouden blijft en dat het een buitenbad blijft. Goed nieuws.