Dit seizoen geen verenigingszwemmen meer.

Het Flevoparkbad is inmiddels ruim anderhalve maand open en tot nu toe is er door veel zwemmers gebruik van gemaakt.

Er is intussen wel het nodige veranderd: het banenzwemmen is teruggebracht naar 7-10 u, maar daarnaast zijn er mogelijkheden gecreëerd om ouders met kinderen en jongeren van 10 tot 18 jaar te laten zwemmen.

Omdat er geen zaterdag- en zondagochtendzwemmen werd geregeld, wilden wij als vereniging in dat gat springen. We kregen toestemming van de gemeente om vanaf half juli zaterdag- en zondagochtendzwemmen van 8-10 u te organiseren, op de vertrouwde manier met vrijwilligers aan de kassa en aan de badrand. Maar helaas gaat dat niet lukken, omdat er te weinig vrijwilligers beschikbaar zijn om het rooster te vullen en de gemeente niet in staat is om extra mensen voor die uren te leveren.

We houden natuurlijk de vinger aan de pols, maar voor nu lijkt het erop dat de mogelijkheden om dit seizoen nog extra banenzwemmen te organiseren, zijn uitgeput. Heel jammer, maar het is niet anders. We hebben echt ons best gedaan. Laten we hopen dat we volgend jaar een mooi ‘normaal’ zwemseizoen tegemoet gaan!.


Het Flevoparkbad is open!

28 mei 2020 om 7:00 uur

Zoals jullie misschien al gemerkt hebben: eindelijk is het zo ver! Het Flevoparkbad is 25 mei opengegaan. Er kan van maandag t/m vrijdag gezwommen worden van 7-10 uur. Er zijn vier banen beschikbaar, in elke baan mogen acht mensen zwemmen en je mag een uur in het zwembad zijn. Je kan een tijdslot reserveren via amsterdam.nl/flevoparkbad. Enkelen van ons zijn al geweest en het is héérlijk!

Gisteren heeft het bestuur van de gemeente te horen gekregen dat vanaf 2 juni de openingstijden verruimd worden naar 7-12 uur. Dit zal in elk geval tot 4 juli zo zijn, daarna wordt gekeken of de tijden opgerekt kunnen worden en of recreatiezwemmen mogelijk wordt. Alles hangt natuurlijk af van de ontwikkelingen rondom corona.

We hebben de afgelopen periode intensief overlegd met de gemeente en met de vrijwilligers-coördinatoren over de vraag of de vereniging vroeg- en/of laatzwemmen zou kunnen organiseren op een manier die veilig en haalbaar is voor de zwemmers én voor de vrijwilligers aan de badrand en de kassa. Dat bleek een lastige klus te worden, zeker ook omdat er nog geen ervaring was opgedaan met het zwemmen in corona-tijden. 

Dit alles heeft ertoe geleid dat de gemeente in goed overleg met ons heeft besloten om het banenzwemmen voorlopig zelf te organiseren. De gemeente verzorgt dus voor nu ‘onze’ taak in het Flevoparkbad en dat is goed zo. Het Flevoparkbad is van alle Amsterdammers en nu het zwembad beperkt open is, moet het ook voor iedereen toegankelijk zijn.

We wensen jullie veel zwemplezier toe! Ondertussen houden wij de vinger aan de pols van ons zwembad en houden jullie uiteraard op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Tot ziens in het zwembad.

Hartelijke groet van het bestuur,
Betty, Dianne, Katinke, Sylvia, Teun en Wim 

PS. Heb je ideeën, suggesties, vragen of opmerkingen? Of lukt het niet een tijdslot te reserveren? Stuur ons gerust een berichtje.


Ons Flevoparkbad gaat open!

Beste zwemmers!

Ons Flevoparkbad gaat open! De gemeente heeft ons laten weten dat ze de komende week willen beginnen met banenzwemmen van 7 tot 10 uur in de ochtend. Dat is natuurlijk heel mooi nieuws! De exacte datum kon de gemeente nog niet aan ons doorgeven, dus houd de website van de gemeente in de gaten: https://www.amsterdam.nl/sport/corona-en-sport/zwembaden-weer-open/

Wij werden een beetje overvallen door dit bericht omdat we met de vrijwilligers-coördinatoren druk bezig waren om het seizoen voor de vereniging op te starten. Het banenzwemmen wordt in ieder geval voorlopig dus gefaciliteerd door de gemeente. De komende periode gaat het bestuur met de gemeente overleggen hoe we de komende tijd met elkaar gaan samenwerken. Belangrijke onderwerpen zijn bijvoorbeeld openingstijden, inzet van vrijwilligers en kosten van een seizoenkaart.

Dit zwemseizoen gaat hoe dan ook anders worden dan voorgaande jaren. Blijven hangen bij het zwembad na het zwemmen om bij te praten en koffie te drinken of even in de zon te liggen kan nu niet meer. De kiosk is gesloten. Er zullen geen activiteiten op het terrein georganiseerd worden: geen yoga, geen zwemloop, geen ontbijtzwemmen e.d.. We zullen er ook aan moeten wennen dat we vooraf moeten reserveren en niet meer spontaan naar het zwembad kunnen gaan om baantjes te zwemmen. Dat vinden we echt heel erg jammer! 

In ieder geval heel veel zwemplezier toegewenst al is het dan (nog) niet onder de vlag van onze vereniging.

We houden jullie op de hoogte!

Hartelijke groet,

Wim, Teun, Sylvia, Katinke, Dianne, Betty


Opening Flevoparkbad nog niet bekend

De Vereniging Flevoparkbad is samen met de gemeente bezig om het banenzwemmen voor haar leden mogelijk te maken. Dat is een hele klus vanwege de corona-maatregelen. We werken er hard aan en hopen eind mei/begin juni van start te gaan. Tot die tijd is het Flevoparkbad (ook overdag) gesloten.

Als we meer weten, plaatsen we een bericht op de site, Facebook en Twitter en alle leden ontvangen een mail.

Het Noorderparkbad, Zuiderbad, De Mirandabad, Brediusbad zijn vanaf woensdag 13 mei weer open. Voorlopig kunnen er alleen banen worden gezwommen. Je kunt alleen komen zwemmen als je gereserveerd hebt. 


Flevoparkbad bijna open

Beste zwemmers!

Net als jullie hebben wij met aandacht geluisterd naar de persconferentie afgelopen woensdag. En daar was het verlossende woord: de zwembaden kunnen weer open!
Voor het starten van het zwemseizoen van de Vereniging zijn we afhankelijk van de gemeente. Wanneer kunnen zij het zwembad openen, zodat wij het kunnen gebruiken? De gemeente kan ons nu helaas nog geen datum geven. Onder andere de waterkwaliteit is een belangrijk aandachtspunt.
Komende dinsdag (12 mei) hebben we een afspraak met de gemeente en hopen we meer te horen over de planning en de mogelijkheden. Wij zullen alles op alles zetten om zo snel mogelijk het banenzwemmen voor de leden van onze vereniging mogelijk te maken. Met natuurlijk aandacht voor de veiligheid en gezondheid van iedereen. 
Zodra we meer weten, komen we bij jullie terug. Hopelijk met data voor het ophalen van seizoenkaarten en, natuurlijk, voor het zwemmen! 

Graag tot binnenkort!

Hartelijke groet van het bestuur Vereniging Flevoparkbad,

Betty, Dianne, Katinke, Sylvia, Teun en Wim