Scenario’s nieuw binnenzwembad #2

Hieronder vind je Update#2 over het project ‘Scenario’s en advies nieuw binnenzwembad Amsterdam Oost’ met informatie over de stand van zaken, zoals opgesteld door de projectsecretaris.

Werkgroep

De werkgroep van het project bestaat uit Hugo Hilgers (Sport & Bos), Marco van der Horst (bedrijfsleider Noorderparkbad en Flevoparkbad), Hellen Velders (Stadsdeel Oost) en de projectsecretaris Daniel Grootendorst en projectleider Menno Schermer van Omniplan/Interpactum. 

Stuurgroep

De stuurgroep van het project namens de opdrachtgevers Sport & Bos en Maatschappelijk Vastgoed bestaat uit Mathé Leeuwenburg (Sport & Bos), Melger Seebregts (Maatschappelijk Vastgoed) en Marije Bierlaagh (namens Stadsdeel Oost). 

Planningsinstrument zwemmen

Belangrijk onderdeel van het project is het berekenen van de behoefte in de toekomst aan binnenzwemwater in Amsterdam-Oost. De gemeente Amsterdam maakt daarvoor gebruik van een instrument in samenwerking met de KNZB en het Mullier Instituut ‘ planningsinstrument zwemmen’. De berekeningen voor het planningsinstrument worden uitgevoerd door het onderzoeksbureau Treem. De eerste resultaten uit de berekeningen worden medio december verwacht.

Duurzaamheid

Wat we nu al definitief kunnen zeggen over (het) nieuw te bouwen zwembad(en) in Amsterdam Oost is dat de ambitie op het gebied van duurzaamheid heel hoog is. Richtlijnen bij de bouw zijn het ‘Programma Aardgasvrij Amsterdam’ (in 2040 Amsterdam aardgasvrij), het ‘Programma Amsterdam Klimaatneutraal (in 2030) maakt dat wij bijna energieneutraal moeten bouwen, het ‘Programma Circulair’(in 2030 50% circulair en in 2050 volledig). Verder dient de bouw  nog aan te sluiten op de programma’s voor luchtkwaliteit, duurzame gemeentelijke organisatie, zon en klimaatadaptatie. Tenslotte geldt voor bijvoorbeeld de locatie Flevoparkpad, dat er ook natuur-inclusief gebouwd moet worden.

Planning

Het proces van participatie, het berekenen van de verwachte behoefte aan binnenzwemwater voor 2020, 2030 en 2040 met het planningsinstrument en het opstellen van een notitie met scenario’s en advies zal eind januari 2020 zijn afgerond. Het advies zal bestaan uit een scenario-advies met locatie(s), zwembadconfiguratie(s), kaders en richtlijnen voor de bouw, investeringsniveaus op hoofdlijnen en beschrijving van vervolgstappen en tijdspad.

Reacties zijn gesloten.