Vereniging Flevoparkbad

Meer mensen laten genieten van het beste buitenbad van Amsterdam

Open water geen alternatief voor een buitenbad!

In de gemeentelijke plannen rond de eventuele transformatie van het Flevoparkbad wordt gesproken over een overcapaciteit aan buitenzwemwater in Amsterdam. In een antwoord aan de Sportraad Amsterdam schrijft waarnemend wethouder Sport Laurens Ivens op 31 augustus 2018: De overcapaciteit aan buitenzwemwater is gevolg van de trend dat steeds meer Amsterdammers gaan zwemmen op recreatieve plekken aan het open water in Amsterdam.

Open Water Verboden te Zwemmen

Hij voert dit aan als een reden om het aantal m3 buitenbadwater te verminderen. Lees: het 50-meterbad van het Flevoparkbad te laten verdwijnen en er een binnenbad (of eventueel een 25-meter buitenbad) tegenover te stellen.

Is open water werkelijk een alternatief voor een buitenbad? We zetten een aantal zaken op een rijtje…

  1. Buitenzwembaden voorzien in een enorme behoefte. Er mogen dan wel steeds meer Amsterdammers gaan zwemmen in open water, dat betekent niet dat er minder behoefte is aan buitenbaden want ook de bezoekersaantallen van de buitenzwembaden laten een sterke stijging zien. In de jaren negentig van de vorige eeuw schommelden de bezoekersaantallen van het Flevoparkbad tussen de 40.000 en 50.000, dit jaar waren dat er meer dan 100.000.
  2. Het is op zijn minst vreemd dat de gemeente hier zelf suggereert dat open water een alternatief is voor een buitenbad. Op veel plaatsen waar gezwommen kan worden -en ook vaak gezwommen wordt- is het namelijk officieel verboden.
  3. Bij hoge temperaturen, zoals we die afgelopen zomer kenden en volgens klimaatdeskundigen in de toekomst nog veel vaker zullen kennen, is de waterkwaliteit al snel onvoldoende door onder andere blauwalg en de E.coli-bacterie. Zo werd dit jaar de Amsterdam City Swim al afgeblazen wegens de slechte waterkwaliteit en mochten om diezelfde reden ook aan de Elfstedenzwemtocht van Maarten van der Weijden geen andere zwemmers meedoen.
  4. Nederland is een drukbevolkt land en ook op het water is het vaak druk. Er zijn zeilboten, motorbootjes, waterscooters, windsurfers en nog veel meer. Dat maakt zwemmen in open water soms risicovol, en soms zelfs ronduit gevaarlijk. Veel mensen zijn zich daar niet van bewust.
  5. Bij open water is vrijwel nooit toezicht. Ook dat maakt het zwemmen in open water veel gevaarlijker dan het zwemmen in een buitenbad met toezicht, niet in de laatste plaats omdat veel buitenwater erg diep is. In 2017 waren er in Nederland 86 verdrinkingsdoden (cijfer van CBS), een aantal dat al jaren vrij stabiel is. Uit dezelfde cijfers van het CBS komt naar voren dat mensen met een migratieachtergrond relatief veel vaker verdrinken. Afgezet tegen hun aandeel in de totale bevolking drie keer zo vaak als autochtonen, bij kinderen in de leeftijd van 10 tot 20 is dat zelfs zes keer zo vaak. In een artikel in De Volkskrant van 16 augustus 2018 wijt de Nationale Raad voor de Zwemveiligheid dit onder andere aan groepsdruk en onbekendheid met water en de Nederlandse cultuur die veel individualistischer is.
  6. Veel mensen met een immigratieachtergrond komen uit landen waar veel minder water is. Ze zijn dus minder vertrouwd met water en zwemmen. Een buitenbad is een zeer veilige omgeving om daar kennis mee te maken.
  7. Veel openwaterzwemmers zijn hun carrière begonnen in een buitenbad en hebben pas later het open water ontdekt. Velen van hen gebruiken een buitenbad (i.c. het Flevoparkbad) ook als trainingsplek voor lange tochten in open water. Zo is er in het Flevoparkbad getraind voor triatlons en voor het oversteken van het IJsselmeer, de Bosporus, en door verschillende zwemmers voor de oversteek der oversteken: Het Kanaal. Door buitenbaden te sluiten wordt als het ware de kraamkamer van het openwaterzwemmen gesloten.
  8. En tenslotte: iedere zwemmer weet dat het een essentieel verschil is of je zwemt in een buitenbad van Olympische afmetingen (50 meter) of in een klein badje van 25 meter.

Open water is voor veel mensen fantastisch om in te zwemmen, maar het is een voorziening die alleen maar kan bestaan naast een buitenzwembad, en nooit als vervanging daarvan.

Reacties zijn gesloten.