Beesten- en plantenbad

Ttiftjaf_Bron_BirdpixNLVooral de ochtendzwemmers kunnen het soms horen, een staccato ‘tjif-tjaf-tjif-tjaf-tjif-tjaf” ergens uit de hoogte. Een kleine tjiftjaf heeft z’n territorium rondom het bad.

Deze kleine zangvogels overwinteren in Zuid-Europa en de noordelijke helft van Afrika. Het zijn de boodschappers van de warmte, als eerste zangvogeltjes keren ze ieder jaar na de winter weer terug naar ons land. Als je in maart of april de tjiftjaf weer hoort, komt de lente eraan.

De tjiftjaf  is typisch een vogel die je eigenlijk alleen hoort en maar sporadisch ziet. Meestal zitten ze verscholen in het groen. Onze Flevoparkbad-tjiftjaf zingt echter graag vanuit de oude lichtmasten rond het 50 meterbassin, hierdoor is de kleine zanger soms opvallend goed te observeren.

Weer een uniek aspect(je) van het groene Flevoparkbad.

Reacties zijn gesloten.